Polityka prywatności

Polityka prywatności Admel Polska Sp. z o.o.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ADMEL POLSKA Sp.z o.o. z siedzibą 05-805 OTRĘBUSY , ul. KRZYWA 1. Dokonujemy współadministrowania Twoich danych osobowych wraz z biurem rachunkowym pod nazwą DEKRET PRO Sp. z o.o. oddz. Biura Rachunkowego z siedzibą ul. Wrocławska 60, 58-306 Wałbrzych  na podstawie odrębnej umowy o przetwarzaniu danych osobowych, zwanymi dalej

Współadministratorami”.

II. Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż nie został powołany Inspektor Danych Osobowych.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

  1. marketingowym na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt IV. 2. zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
  2. realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa (art. 70 § 1)
  3. obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania umowy z nami zawartej, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  7. analizy i statystyki (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  8. realizacji umów w ramach działalności gospodarczej.

VI. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody powinno zostać zgłoszone droga mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania,  a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 10 lat (w przypadku osoby fizycznej) lub 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz swoją zgodę.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

  1. naszym podwykonawcom   (podmiotom przetwarzającym) i innym odbiorcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy,
  2. w przypadku wyboru produktów i usług dodatkowych, w których sprzedaży uczestniczymy, Twoje dane zostaną przekazane podmiotom współpracującym świadczącym te usługi i dostarczającym produkty.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania) przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.