Produkty z lini E-LINE to przede wszystkim systemy zamków mechatronicznych mających na celu zapewnić bezpieczny, kontrolowany dostęp. Systemy te zabezpieczają przed nieuprawnionym otwarciem serwerowych szaf rackowych. Produkty lini E-LINE mogą być zintegrowane z sieciami informatyczny, systemami zarządzania lub z własnym oprogramowanie. Dirak oferuje oprogramowanie Administration Suite do monitorowania i kontroli.

Więcej informacji na temat produktów lini E-LINE otrzymają Państwo telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zapraszamy do kontaktu.

Poniżej przedstawiamy wybrane rozwiązania systemów E-LINE.